سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مسابقات پل ماکارونی در تربت جام برگزاری یک مسابقه برای نجات، اما نجاتی متفاوت این آزمون و رقابت علمی به مناسبت روز پژوهش با حضور پر شور دانشجویان در تربت جام اجرا شد. - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

مسابقات پل ماکارونی در تربت جام برگزاری یک مسابقه برای نجات، اما نجاتی متفاوت این آزمون و رقابت علمی به مناسبت روز پژوهش با حضور پر شور دانشجویان در تربت جام اجرا شد.

مسابقات پل ماکارونی در تربت جام برگزاری یک مسابقه برای نجات، اما نجاتی متفاوت این آزمون و رقابت علمی به مناسبت روز پژوهش با حضور پر شور دانشجویان در تربت جام اجرا شد.

پربازدیدترین های تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون