حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۷

گزارش 5/ اعتراض سازمان های مردم نهاد به فعالیت معادن غیر مجاز در نزدیکی تصفیه خانه آب شرب مشهد - بخش دوم - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ اعتراض سازمان های مردم نهاد به فعالیت معادن غیر مجاز در نزدیکی تصفیه خانه آب شرب مشهد - بخش دوم